Friday, December 16, 2011

Feliz Natal & Prospero 2012

"Minna san, kotoshi wa iro iro o-sewa ni narimashita. Rainen mo yoroshiku o-negai itashimasu. Merry Christmas! Akemashite omedetoo gozaimasu!"Friday, December 09, 2011