Thursday, September 11, 2008

Is er een nieuwe Netwerkrevolutie?


Van LinkedIn naar Chief Networking Officer…

Steeds meer professionelen ontdekken het belang van virtuele netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Xing. Toch blijven de mogelijkheden ervan op bedrijfsniveau zwaar onderbenut. Echter, de contouren van de persoon die dit zal remediëren, tekenen zich af: de ‘Chief Networking Officer’.

Octavio Pitaluga noemt zichzelf “gepassioneerd, ja, zelfs dronken van enthousiasme” over het concept ‘virtuele netwerken’. De Braziliaan is oprichter van TopExecutivesNet (TEN), een online zakengemeenschap. Hij staat in de top 15 van belangrijkste contacten in LinkedIn en organiseert seminaries/workshops rond Business Network Management (BNM). Intussen is de man een specialist op het vlak van ‘social networking’ en ‘social media’. In die hoedanigheid gaf hij onlangs in Zellik een lezing over virtuele sociale netwerken en de opkomst van de Chief Networking Officer (CNO).

De nieuwe onderneming
De sterke opkomst van ‘virtuele netwerken’ kadert in de fundamentele verandering van de manier waarop zaken worden gedaan, gelooft Octavio Pitaluga. Hij legt uit: “Informatie- en communicatietechnologie worden steeds goedkoper. Gevolg is dat bedrijven hun goederen en diensten in een minimum van tijd en met een minimale investering in alle hoeken van de wereld kunnen aanbieden. Met andere woorden: er ontstaat een bikkelharde, wereldwijde concurrentie… Firma’s die het in deze context goed doen, zijn snel, flexibel, mondiaal georiënteerd en hanteren vlot nieuwe media, zoals het Internet. Ze werken alsmaar minder vaak met een piramidestructuur waarbij een topman het gezag over een leger ondergeschikten voert. In de plaats daarvan organiseren ze zich als een matrix, waarbij de bedrijfsleider rond zichzelf een gemeenschap creëert van actoren die het bedrijfsgebeuren beïnvloeden. Denk maar aan klanten, eigen werknemers, leveranciers, bestuurders, media, overheid, verenigingen, de academische wereld, investeerders en buurtbewoners. Een onderneming met een dergelijke, gemeenschapsbevorderende cultuur zal gemakkelijker talent aantrekken en behouden, omdat er veel aandacht is voor het uitbouwen van bevredigende relaties tussen personeelsleden. Dankzij een efficiëntere communicatie langs de draden van dit mensenweb zal kennis zich vlotter van persoon naar persoon verplaatsen. Om kort te gaan: het wordt steeds belangrijker een goed Business Network Management te voeren om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden.”

Op zoek naar een win/win-relatie
Om hun sociaal kapitaal efficiënt te beheren, zullen bedrijven die in deze geglobaliseerde wereld willen meespelen, genoodzaakt zijn om de gloednieuwe functie ‘Chief Networking Officer (CNO)’ te introduceren. Deze persoon legt contacten met actoren die hij zorgvuldig heeft gekozen. Daarbij maakt hij gebruik van de diverse vormen van virtuele sociale media: LinkedIn, Yahoo!groups, Skype, Slideshare, Youtube, etc. Hij zorgt ervoor dat deze connecties de firma helpen om haar projecten te verwezenlijken, met als uiteindelijk doel een steviger concurrentiepositie ten opzichte van andere bedrijven te behalen. Octavio Pitaluga benadrukt: “De CNO moet zich focussen op verbintenissen tussen mensen die ook op lange termijn renderen. En deze moeten niet enkel iets voor de eigen zaak opleveren, maar ook voor de contactpersoon. Voor een aantal ondernemingen komt het erop neer een andere bedrijfscultuur na te streven: er moet absoluut van de mentaliteit ‘ik moet winnen, zij moeten verliezen’ worden afgestapt. Dit is vooral een uitdaging voor grote firma’s die met kleintjes onderhandelen. De CNO is een nieuw soort leider. Hij legt geen leiderschap op, maar verdient het. Hij is dan ook de leider van de toekomst.” Octavio Pitaluga legt eveneens uit welke personen geschikt zijn om deze rol in een bedrijf te vervullen: “Ze moeten strategisch denken en een onwrikbare geloofwaardigheid genieten. Ze moeten creatief zijn om maximaal de verschillende belangen en verwachtingen van de netwerkleden op elkaar te laten aansluiten. Voorts dienen ze erg communicatief en onderhandelingsvaardig te zijn, moeten ze mensen aan elkaar kunnen voorstellen en koppelen, dienen ze goed kunnen te luisteren en meningen te vragen.”

BNM in praktijk
Eénmaal de geschikte persoon is gevonden, kan de zakelijke netwerkvorming starten. “De CNO dient in eerste instantie een kerngroep van medewerkers op te bouwen,” gaat Octavio Pitaluga verder. “Ik raad aan dit Business Network Management-team uit de chefs van elke afdeling samen te stellen. Zo zal de commercieel verantwoordelijke een sleutelrol bij de uitbouw van het klantennetwerk van de firma spelen, de aankoopverantwoordelijke bij deze van de leveranciers, etc. In feite zal iedereen in de onderneming in min of meerdere mate een rol spelen bij het uitbouwen en slagen van het netwerk. Zij moeten worden getraind en dienen te begrijpen dat de succesvolle implementatie van zo’n netwerk hun carrières vooruit helpt. Vervolgens dienen de doelen te worden gedefinieerd die met de verschillende actoren moeten worden bereikt, en de tijdsspanne waarin dit dient te gebeuren. Wanneer dat grondig gebeurt, zullen de onderhandelingen met de leden van het netwerk efficiënt en snel verlopen. Hanteer ook een scoresysteem waarmee u uw contacten op regelmatige basis evalueert. Stel daarbij vragen, zoals: wat zijn de ervaringen tot nu toe met die personen, wat is hun potentieel voor de toekomst? Werk tenslotte een continu actieplan uit voor elk netwerk en alle betrokkenen op korte, middellange en lange termijn. Het beste kunt u daarvoor starten met de actoren die de meeste invloed op het reilen en zeilen van uw zaak uitoefenen: de werknemers. De CNO moet van tijd tot tijd eveneens de virtuele contacten reëel maken. Dat kan door ze op een seminarie, feest, receptie, …, uit te nodigen. Eigenlijk moet er een kalender onstaan van activiteiten over het hele jaar.” Tot slot wijst Octavio Pitaluga erop dat bedrijven niet noodzakelijk een CNO in vaste dienst dienen te hebben: “Het kan gaan om een persoon die tijdelijk, bijvoorbeeld drie weken, in het bedrijf een netwerk uitbouwt. Of iemand die de werknemers via seminaries, cursussen en workshops in de materie opleidt. In elk geval is het een functie die in de nabije toekomst furore zal maken. Want het huidige bedrijfsmodel zal geleidelijk evolueren naar een nieuw type, waarin de CNO de sleutelfiguur zal zijn.”

Breid uw netwerk uit… Tips van Octavio Pitaluga:
• Hoe sneller u begint, hoe beter.
• Ga voor volume. Later kunt u meer specifiek mensen benaderen. Houd voor ogen dat u uw netwerk per week à veertien dagen met 1.000 personen kunt uitbreiden (dat zijn er 30.000 per jaar!).
• Maak bij voorkeur contact met iemand die veel connecties heeft, want precies daardoor bewijst deze persoon dat hij/zij ‘de regels van het spel kent’.
• Contacten trekken contacten aan. Als u er zelf voor zorgt dat u een waardevol contact bent (door uw expertise, groot aantal connecties, …) zal uw netwerk automatisch groeien.
• Vraag aan een contact om u bij één van zijn contacten te introduceren.
• Wees niet opdringerig en communiceer regelmatig met de persoon die u in uw netwerk wil opnemen.
• Twijfel niet aan de waarde van een ruim virtueel netwerk, het helpt uw zaken echt vooruit. Maar u zult de voordelen pas ervaren indien u het spel ten volle meespeelt.

• De virtuele ‘social media’ zijn in zes groepen in te delen: discussiegroepen (MSN-, Yahoo!-, Google-, …-groups), delen van media (Youtube, Slideshare, Blogger, …), netwerken op basis van informatie (LinkedIn, ZeroDegrees,…), andere netwerken (TEN, Xing, CIOnet, …), contactbeheer (Plaxo, Tacit, Visible Path, …) en communicatie (Skype, Google Talk, …). Probeer in minstens één van elke groep present te zijn: uw aanwezigheid in het ene medium versterkt deze in de andere.

Meer info

Foto: Octavio Pitaluga

Koen Vandepopuliere

Original Text

Google Language Tools - Babel Fish

No comments: